Voordat Windows wordt afgesloten, moet het hele systeem eerst alle lopende processen beëindigen. Wanneer een of meerdere processen niet onmiddellijk kunnen stoppen, geeft Windows het proces de gelegenheid zichzelf te stoppen alvorens het proces te beëindigen. Hoe lang Windows daarop wacht wordt ingesteld met de WaitToKillServiceTimeout register sleutel.

Klik op Start, Uitvoeren en vul Regedit op de uitvoerregel in. Klik op OK.

Ga naar [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] en dubbelklik op "WaitToKillServiceTimeout",

Vul bij waardegegevens 1000 in en klik op OK. Sluit Regedit af. Processen worden nu een stuk sneller afgesloten bij het afsluiten van de PC.