Bij het maken van een map in Offcie 2007 onder Windows Vista krijg je een foutmelding dat er iets mis is met de machtiging instellingen. Bij het het opslaan van een Word document wordt deze leeg en het bestand is daarna 0kb groot.

Pas de registry aan volgens onderstaande verhaal om dit probleem op te verhelpen.

1. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then click regedit in the Programs list.

 If you are prompted for an administrator password or confirmation, type your password or click Continue. 
2. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters
Note If the Parameters subkey does not exist, create it. To do this, follow these steps:a.  Click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
b.  On the Edit menu, point to New, and then click Key.
c.  Type Parameters, and then press ENTER.
 
3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
4. Type FormatDatabase, and then press ENTER.
5. On the Edit menu, click Modify.
6. Type 1 in the Value data box, and then click OK.
7. Exit Registry Editor, and then restart the computer.