Wanneer u op de ALT-toets drukt wordt een menubalk getoond in Internet Explorer 7. Deze menubalk verschijnt onder de adresbalk. Dat is wellicht enigszins onlogisch, omdat menubalken gewoonlijk het bovenste element van een interface vormen. Met een kleine ingreep in het Windows Vista-register kunt u de menubalk toch boven de adresbalk laten verschijnen. Handel als volgt:

  1. Start de register-editor.
  2. Maak een BACKUP van uw Windows Vista-register voordat u wijzigingen in het register gaat aanbrengen.
  3. Klik op de volgende registersubsleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser
  4. Rechtsklik op WebBrowser en kies Nieuw >> DWORD (32-bits)-waarde.
  5. Typ ITBar7Position en druk op Enter.
  6. Rechtsklik op ITBar7Position en kies Aanpassen.
  7. Typ 1 en klik op OK.
  8. Sluit de register-editor en start Internet Explorer 7.