Het kan gebeuren dat na een upgrade naar Windows Vista de optische stations niet meer werken zoals voorheen. Een mogelijke oorzaak is gelegen in een onjuiste migratie van de filterdrivers voor cd- en dvd-spelers. Zo corrigeert u dit specifieke probleem:

  1. Start de register-editor.
  2. Maak een BACKUP van uw Windows Vista-register voordat u wijzigingen in het register gaat aanbrengen.
  3. Klik op de volgende subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
  4. Rechtsklik in het rechter venster op UpperFilters en verwijder deze waarde.
  5. Rechtsklik in het rechter venster op LowerFilters en verwijder deze waarde.
  6. Sluit de register-editor en herstart de computer.