Hoe u de respijtperiode voor Terminal Server-licenties kunt opvragen:

Start Windows Powershell en voer onderstaande commando uit.

(Invoke-WmiMethod -Path (gwmi -namespace root\cimv2\terminalservices -class win32_terminalservicesetting).__PATH -name GetGracePeriodDays).daysleft

Laat aantal dagen te gaan RDS Server grace periode zien

In bovenstaande voorbeeld zijn er nog 67 dagen te gaan.

Betreft o.a.: Windows RDS Server 2019 , Windows RDS Server 2022