Hoe verhelp ik de fout op RDS 2016 server: “Licensing mode for the Remote Desktop Session Host is not configured.”

Je hebt alles goed geconfigureerd, maar krijgt nog steeds de melding dat de Licensing mode for the Remote Desktop Session Host niet goed geconfigureerd is.

Om het probleem te verhelpen voer dan onderstaande twee regels uit in powershell. Hiermee wordt de licentie server op een juiste wijze geconfigureerd op de RD Session Host met de WMI CIM provider:

$obj = gwmi -namespace "Root/CIMV2/TerminalServices" Win32_TerminalServiceSetting
$obj. SetSpecifiedLicenseServerList("licserver.domain.local")Ga daarna in de registry en zet de licentie mode handmatig op per gebruiker of per device.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\Licensing Core\LicensingMode

Pas de DWORD aan op 2 voor per device en op 4 per gebruiker licentie mode.

Start vervolgens de server opnieuw op. De RDS licentieafhandeling werkt nu goed.