Dit artikel legt uit hoe je de Windows Time Service kunt configureren voor een Windows Server 2016 zodat het als een NTP server voor de domein cliënt computers werkt.

Configureer Windows Time Service

Type de volgende commando's in PowerShell:

w32tm /config /manualpeerlist:pool.ntp.org /syncfromflags:MANUAL

Stop-Service w32time

Start-Service w32time


U kunt de tijd synchronisatie controleren met het volgende commando:

w32tm /query /status

Met onderstaande commando voer je een geforceerde resync uit :

w32tm /resync