Start PowerShell als administrator en voer onderstaande 3 regels uit:

w32tm /config /manualpeerlist:pool.ntp.org /syncfromflags:MANUAL
stop-Service w32time
start-Service w32time


Met onderstaande commando kan je controleren of de tijd gesynchroniseerd wordt.

w32tm /query /status

 

Met onderstaande commando voer je een geforceerde resync uit :

w32tm /resync