Je kan geen toegang tot de FTP server krijgen nadat je de FTP Service hebt toegevoegd op je Windows 2012 server. Om toegang te krijgen dien je de FTP poorten open te zetten en onderstaande opdracht uit te voeren.

Poorten openzetten in firewall

Open DOS prompt via CMD:

netsh advfirewall firewall add rule name="FTP (no SSL)" action=allow protocol=TCP dir=in localport=21
netsh advfirewall set global StatefulFtp enable

Voer daarna onderstaande opdracht uit:

sc sidtype ftpsvc unrestricted

En herstart daarna de FTP service:

net stop ftpsvc & net start ftpsvc