Voor Windows 7, Windows 8.1 en Windows Server 2012R2 .

Melding 'Voor toekomstige Google Chrome updates heeft u Windows 10 of hoger nodig'.

Google heeft de onersteuning van Chrome op Windows 7, Windows 8.1 en Windows Server 2012R2 per 8 februari 2023 beëindigd. In Chrome krijg je nu een melding te zien dat Chrome niet langer ondersteund wordt voor deze versies van Windows.

U kubt deze melding uitzetten door onderstaande registry aanpassing te maken.


Open regedit

Ga naar to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google

Maak een nieuwe Sleutel aan en noem deze "Chrome"

Maak in deze Sleutel een Dword aan met de naam "SuppressUnsupportedOSWarning" en zet de waarde op 1

Je krijgt nu de melding niet meer te zien in Google Chrome.

Chrome%20melding%20advies%20Windows%2010%20of%20hoger%20updates Melding uitzetten Voor toekomstige Google Chrome updates heeft u Windows 10 of hoger nodig