Register-editor gebruiken om Automatische aanmelding in te schakelen


Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.


Ga als volgt te werk als u Automatische aanmelding wilt inschakelen met de Register-editor (Regedt32.exe): 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren. 
2. Typ Regedt32.exe in het vak Openen en druk op Enter.
3. Zoek de volgende subsleutel in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
4. Dubbelklik op de sleutel DefaultUserName, typ uw gebruikersnaam en klik op OK.
5. Dubbelklik op de sleutel DefaultPassword, typ uw wachtwoord en klik op OK.Opmerking Als de waarde DefaultPassword niet bestaat, moet deze worden toegevoegd. Ga als volgt te werk om de waarde toe te voegen:

a.  Open het menu Bewerken, klik op Nieuw en wijs Tekenreekswaarde aan.
b.  Typ DefaultPassword en druk op Enter.
c.  Dubbelklik op DefaultPassword.
d.  Typ uw wachtwoord in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken en klik op OK.
Opmerking Als u geen tekenreeks voor DefaultPassword opgeeft, wordt de waarde van de sleutel AutoAdminLogon automatisch gewijzigd van 1 (waar) in 0 (onwaar). De functie AutoAdminLogon wordt daardoor uitgeschakeld.


6. Open het menu Bewerken, klik op Nieuw en wijs Tekenreekswaarde aan.
7. Typ AutoAdminLogon en druk op Enter.
8. Dubbelklik op AutoAdminLogon.
9. Typ 1 in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken en klik op OK.
10. Sluit de Register-editor af.
11. Klik op Start, klik op Afsluiten en typ een reden in het tekstvak Opmerking. 
12. Klik op OK om de computer uit te schakelen.
13. Start de computer opnieuw op. Nu kunt u zich automatisch aanmelden.