Bij sommige combinaties van Windows 7 met Windows 2008 netwerken doet zich het probleem voor dat nieuwe bestanden op de server niet direct zichtbaar zijn op Windows 7 pc's. Een F5 refresh helpt niet. Wanneer de pc uit en aan gezet wordt zijn de nieuwe bestanden wel zichtbaar.

Oplossing:

Het uitschakelen van het SMB2 protocol.

Als alle cliënten verbinden met het oude SMB1-protocol is het probleem verdwenen.

Het SMB2 protocol kan op de server of op de Windows 7 PC's uitgeschakeld worden.

De volgende twee opdrachten dienen uitgevoerd te worden voor het uitschakelen van SMB2 op Vista, Windows 7:

sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
sc config mrxsmb20 start= disabled

 
(Let op er is een spatie na het = teken. Voer beide opdrachten uit!) 

Voor het inschakelen van SMB2, voer onderstaande twee opdrachetn uit:

sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
sc config mrxsmb20 start= auto For Windows Server 2008


Voor Windows 2008 server dient onderstaande registry aanpassing uitgevoerd te worden:

Run "regedit" op Windows Server 2008 based computer.
 
Expand and locate the sub tree as follows.
 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Add a new REG_DWORD key with the name of "Smb2" (without quotation mark)

Value name: Smb2
Value type: REG_DWORD
0 = disabled
1 = enabled

Set the value to 0 to disable SMB 2.0, or set it to 1 to re-enable SMB 2.0.
 
Reboot the server.