In eerdere versies van Windows was de klok het meest rechtse onderdeel op de taakbalk. Op de Superbar in Windows 7 is aan de geheel rechterzijde een deel toegevoegd. Aan de rechterzijde van de klok, die standaard ook de datum weergeeft, is een nieuwe knop toegevoegd. Deze knop kan op twee manieren worden gebruikt:

1.Preview desktop
Door met de muisaanwijzer over de knop te wachten is het mogelijk om achter de open vensters te kijken en zo het bureaublad tijdelijk te bekijken. Hiervoor dient ongeveer anderhalve seconde te worden gewacht. De mogelijkheid om snel het bureaublad te bekijken, maakt het gebruik van gadgets veel makkelijker, zonder dat er screen estate wordt opgeofferd voor een continue zichtbare sidebar.

2.Show desktop
Door te klikken op de knop worden alle vensters geminimaliseerd. Deze functionaliteit is gelijk aan het ‘Show desktop’ smart start icoon in Windows Vista. Door nogmaals op de knop te klikken worden de geminimaliseerde vensters naar de vorige staat hersteld.
De functionaliteit die hierboven is beschreven kan worden aangepast door met de rechter muisknop op de knop te klikken. Op deze manier kan de Desktop preview functionaliteit worden in- en uitgeschakeld.