Je kan de netwerkaart met Ubuntu een vast  IP adres (Static IP address) geven door het bestand /etc/network/interfaces aan te passen. Vervang de instellingen van eth0 met de instellingen die je wenst. Type hiervoor het volgende terminal commando in:

sudo nano /etc/network/interfaces

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.65.201 
gateway 192.168.65.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.65.0
broadcast 192.168.65.255

Sla het aangepaste bestand op.

address = nieuwe gewenste vaste IP adres netwerkkaart Ubuntu.
gateway= gateway IP adres, vaak de Ip adres van je internet router.
netmask= netwerk MASK, bij veel kleine netwerken is dit vaak 255.255.255.0 (klasse C netwerk)
network= netwerk adres, bij klasse C netwerk laatste getal van je IP adress vervangen door een 0.
broadcast=broadcast adres, bij klasse C netwerk laatste getal vervangen door 255.

Om deze nieuwe setting te activeren dient de netwerk service opnieuw gestart te worden. Type hiervoor het volgende in:

sudo /etc/init.d/networking restart

Ubuntu met VMware
Ook wanneer je Ubuntu met VMware gebruikt kan je Ubuntu een eigen vast IP adres geven met dezelfde terminal commando. Om Ubuntu binnen VMware een eigen vast IP adres te geven dient de Network Adapter in VMware op Bridged gezet te worden. Zie afbeelding

{mosimage}