Om bestandsdeling in Ubuntu 14.04 in te schakelen, ga je naar System Tools > Synaptic Package Manager en voeg de volgende programma's toe:
 * samba
 * system-config-samba
 * gvfs-bin
 * gvfs-backends
 ...accepteer alle afhankelijke (dependancies) programma's.

 Reboot Ubuntu

 Je kan de werking nu testen door de file manager (pcmanfm) op te starten en het volgende in te typen:
 smb://localhost
 Je moet nu de lokale print$ folder te zien krijgen.

{mosimage}

Om toegang te krijgen tot een externe gedeelde map type je het volgende in:
 * open file manager (pcmanfm)
 * vul het IP adres of computer naam van een PC waar je verbinding mee wilt maken in.
b.v. smb://192.168.0.99 of smb://print-server

Om een map te delen in Ubuntu doe je het volgende:
 Ga naar: System Tools > Samba (indien wachtwoord wordt gevraagd vul deze dan in)
 Doe achtereenvolgens het volgende in het Samba Configuration scherm:-
 * File > Add Share (+)
 * gebruik Browse... om een map te selecteren die je wilt delen
 * Selcteer "Visible" en (indien gewenst) "Writable"
 * Bij "Access" selecteer "Allow access to everyone"
Stel vervolgens de Linux rechten in:
 * zoek de gedeelde map op in de file manager
 * klik met rechts op de map en selecteer Properties > Permissions
 * stel de gewenste rechten in, b.v. Other: Read & Write (om idereen volledige toegang te geven)

 Happy networking!