Integrated Services Digital Network (ISDN) 

Integrated Services Digital Network (ISDN) is een vorm van digitale telefonie. Het is de opvolger van het analoge POTS. Met ISDN kunnen over de bestaande koperen tweedraadsverbinding op wijkniveau meer gegevens worden getransporteerd dan doorgaans met POTS (Plain Old Telephony System) (soms ook wel foutief PSTN genoemd) mogelijk is. ISDN wordt ook wel Annex-B telefonie genoemd.

De Engelse betekenis staat grofweg voor 'dienstintegrerend digitaal netwerk'. Dat betekent dat men niet voor iedere dienst een eigen net nodig heeft maar dat het net in staat is verschillende diensten af te handelen. Over hetzelfde netwerk kunnen niet alleen telefoongesprekken maar ook video- en datadiensten (Teletex, Datex, Telefax, Telemetrie, ...) gevoerd worden. Omdat ISDN in tegenstelling tot bij analoge aansluiting de data digitaal over de lijn stuurt kan de capaciteit van de leiding beter benut worden.

Een ISDN verbinding bestaat uit kanalen: B-kanalen waarover de ISDN-gebruiker communiceert, en één D-kanaal waarover de centrale met de aanwezige ISDN apparatuur onderhandelt.

Iedere lidstaat van de Europese Unie beschikt over een ISDN-telecommunicatieinfrastructuur, in België en Nederland is ISDN landelijk leverbaar. ISDN geniet een relatief grote populariteit in Nederland, zo'n 20% van de aansluitingen is ISDN. In België is het aantal ISDN-aansluitingen bij particulieren wegens een ongunstige prijsstelling wat laag gebleven, maar is er wel een sterke aanwezigheid bij zakelijke lijnen, van het totaal aantal lijnen is zo'n 17% ISDN. Het grootste aantal ISDN-aansluitingen vind je in Duitsland, waar ISDN ongeveer eenderde van het aantal aansluitingen uitmaakt. Dit is ook zo'n eenderde van het aantal aansluitingen wereldwijd.