Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x.

De backup gebruiker heeft een Ahsay Synology NAS licentie nodig om van de NAS een backup te maken.

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Download als eerste de Synology OBM package .pkg installatiebestand voor DSM 7 op je eigen PC.

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Schrijf ook de installatie URL op.

Log nu in op de Synology NAS.

Zorg dat deze gebruiker die de installatie uitvoert op de NAS lid is van de  Administrators groep. Open hiervoor het Configuratiescherm en klik op Gebruiker en groep. Klik daarna op Groep, administrators.

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Nu de rechten goed staan kunnen we de Package Center openen.

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Klik op Handmatig installeren.

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Blader op je eigen PC naar de eerder gedownloade Synology OBM package .pkg voor DSM 7 installatiebestand.

Voer de installatie verder uit en klik op Akkoord, indien u akkoord gaat met de voorwaarden.

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Als u akkoord gaat met de licentieovereenkomst zet dan een vinkje voor 'Ik aanvaard de voorwaarden van de licentieovereenkomst'. Klik op volgende.

Nu wordt er gevraagd om de installatie URL. Deze staat onder de Synology SPK online installatieprogramma downloads vermeldt. (2e afbeelding van boven)

Als de URL een localhost URL aangeeft. Bv. http:\\127.0.0.1:443?ownerid=xxxx (xxxx is een getal). Pas dan de URL aan naar het publieke IP adres of domeinnaam waar je backupserver op bereikbaar is. Bv. https:\\backupserver.nl:443?ownerid=xxxx of indien je een andere poort gebruikt https:\\backupserver.nl:jouwpoortnummer?ownerid=xxxx

Klik op Volgende.

Ahsay OBM wordt nu geinstalleerd op de Synology NAS.

Ahsay OBM 9.x backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.2x

Ga nadat de installatie afgerond is naar het Configuratiescherm en klik op Gedeelde Map.

We moeten nu Ahsay backup software rechten geven op de gedeelde mappen die je wilt backuppen.

Klik op een Gedeelde Map die je wilt backuppen met Ahsay en kies voor Bewerken. Klik op Machtigingen.

Kies in de dropdownmenu voor Systeem interne gebruiker.

Zet een vinkje bij Lezen/Schrijven achter de Ahsay OBM Backup software.

synology%20NAS%20Ahsay%20backup%20OBM%20software%20installatie%2011 Ahsay OBM backup online software installeren op Synology NAS met DSM versie 7.x

Start nu Ahsay OBM op
Vul Login name en Password in. Zet een vinkje bij Save password.
Klik op OK
Er wordt nu verbinding gemaakt met de backup server
Klik nu op Back-upsets
Klik op Toevoegen
Geef backupset een naam, bijvoorbeeld Backup NAS
Selecteer de Shares die je wilt backuppen
Maak een nieuwe backup schema aan, klik op het plus teken
Voeg de backup Bestemming toe.

Alles staat nu ingesteld voor het maken van backups van de NAS.