Office 2007 Configuration wizard runs every time I start any Application (word, excel, etc)

Dit probleem kan opgelost worden door een registry key toe te voegen.

Klik rechts op Start en kies voor Uitvoeren.

Kopieer onderstaande reg add code. Neem de code voor de Office die je hebt. Plak de code in de uitvoerbox en klik op Ok.

Voor Office 2003:

reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1


Voor Office 2007:

reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1


Dat is alles. Het kan zijn dat de configuratie wizard nog eenmaal wordt uitgevoerd.