Als u aanmeldingsgebeurtenissen van gebruikers in Microsoft 365 wilt beveiligen, kunt u meervoudige verificatie (MFA) vereisen.

De status van een gebruiker geeft aan of een beheerder deze heeft ingeschreven bij meervoudige verificatie per gebruiker in Microsoft Entra. Gebruikersaccounts in Microsoft Entra multifactor authentication hebben de volgende drie verschillende statussen:

Microsoft 365 verschil tussen MFA ingeschakeld en afgedwongen

Uitgeschakeld

De standaardstatus voor een gebruiker die niet is ingeschreven bij Microsoft Entra-verificatie per gebruiker.

Ingeschakeld

De gebruiker is geregistreerd bij Microsoft Entra-meervoudige verificatie per gebruiker, maar kan nog steeds hun wachtwoord gebruiken voor verouderde verificatie. Als de gebruiker nog geen MFA-verificatiemethoden heeft geregistreerd, ontvangt de gebruiker een prompt om zich de volgende keer dat deze zich aanmeldt te registreren met moderne verificatie (zoals via een webbrowser).

Verouderde verificatie beïnvloed
Nee Verouderde verificatie blijft werken totdat het registratieproces is voltooid.

Browser-apps beïnvloed
Ja. Nadat de sessie is verlopen, is registratie voor meervoudige verificatie van Microsoft Entra vereist.

Moderne verificatie beïnvloed
Ja. Nadat het toegangstoken is verlopen, is registratie voor meervoudige verificatie van Microsoft Entra vereist.

Afgedwongen

De gebruiker is geregistreerd per gebruiker in Microsoft Entra multifactor authentication. Als de gebruiker nog geen verificatiemethoden heeft geregistreerd, ontvangt de gebruiker een prompt om zich de volgende keer dat deze zich aanmeldt te registreren met moderne verificatie (zoals via een webbrowser). Gebruikers die de registratie voltooien terwijl de status Ingeschakeld is, worden automatisch verplaatst naar de status Afgedwongen.

Verouderde verificatie beïnvloed
Ja. Voor apps zijn app-wachtwoorden vereist.

Browser-apps beïnvloed
Ja. Microsoft Entra meervoudige verificatie is vereist bij het aanmelden.

Moderne verificatie beïnvloed
Ja. Microsoft Entra meervoudige verificatie is vereist bij het aanmelden.

Alle gebruikers beginnen Uitgeschakeld. Wanneer u gebruikers registreert bij meervoudige verificatie per gebruiker, verandert de status in Ingeschakeld. Wanneer ingeschakelde gebruikers zich aanmelden en het registratieproces voltooien, wordt de status gewijzigd in Afgedwongen. Beheerders kunnen gebruikers verplaatsen tussen statussen, waaronder van Afgedwongen naar Ingeschakeld of Uitgeschakeld.

Voer de volgende stappen uit om gebruikersstatussen weer te geven en te beheren:

  • Meld u aan bij het Microsoft Entra-beheercentrum als ten minste een verificatie-Beheer administrator.
  • Blader naar Identiteitsgebruikers >> Alle gebruikers.
  • Selecteer MFA per gebruiker.
  • Er wordt een nieuwe pagina geopend waarop de gebruikersstatus wordt weergegeven.