Voer een berichttracering uit om de stroom e-mailberichten in uw organisatie bij te houden. Dit kan helpen bij het oplossen van problemen met de e-mailstroom door vast te stellen of berichten zijn ontvangen, geweigerd, uitgesteld, bezorgd, en meer.

1. Login op https://protection.office.com/homepage   (Office 365 beveiliging en compliance)

2. Ga naar E-mailstroom, Berichttracering. (Go to Mail flow > Message trace.)

3. Klik op Tracering starten voor een nieuwe berichttracering. ( Click Start a trace button to create a new message trace.)

4. Vul de gegevens in waar je naar zoeken wilt, zoals bijvoorbeeld a de afzender of de gedresseerde. Eventueel kan je de tijdsbestek aanpassen waarbinnen je wilt zoeken. Klik op zoeken.