Ga naar Extensies, open Modules
Verander de filterinstelling van Website naar Beheergedeelte
Kies bij Selecteer toegang voor Special
Klik op module Recently Added Articles
Pas Count aan naar bijvoorbeeld 10

Wil je een bepaalde module niet in de control paneel zien, dan kan je de module hier depubliceren.

De volgorde van de modules op de controlepaneel kan je aanpassen door bij Selecteer positie voor CPANEL te kiezen en de keuze bij Selecteer toegang te wissen (keuze - Selecteer toegang -).
Je kan nu de modules verslepen naar boven en beneden en van positie wisselen.