Sinds PHP versie 5.3* hebben veel mensen last van deprecated meldingen op hun Joomla website. Deprecated meldingen geven aan dat bepaalde gebruikte PHP code verouderd is en aangepast dient te worden. 

Hier volgt een tijdelijke oplossing om deze deprecated meldingen uit te zetten:

Plaats de volgende code in de index.php file, achter de regel define( '_JEXEC', 1 );

error_reporting(0);

Hierdoor krijg je geen php meldingen meer te zien.

Ook kan je alleen de deprecated PHP meldingen uit te zetten. Gebruik dan de volgende code:

error_reporting(E_ALL ^ E_DEPRECATED);