Wat is SPAM?

Met het toenemend gebruik van Internet door comerciële bedrijven heeft ook de ongewenste reclame zijn intrede gedaan op Internet. In de begin periode van het Internet toen het nog hoofdzakelijk gebruikt werd door universitaire instellingen en andere kennisintensieve bedrijven hield men zich over het algemeen meer aan de netiquette. Een van die regels was om het toen nog prille medium niet te gebruiken voor reclame. Deelnemers die zich daar niet aan hielden konden rekenen op een mailbom.

Net zo goed als het bedrijfsleven vaak ongevraagd reclame in uw gewone brievenbus doet, zend zij ook ongevraagd reclame naar uw electronische postbus. Sommige mensen schatten dat 50% van het email verkeer op internet verzoorzaakt wordt door reclame en andere ongewenste berichten.

Waar komt het woord 'SPAM' vandaan?
De herkomst van het woord spam zelf is niet zo moeijlijk te achterhalen: het is een Engelse productnaam van de firma Hormel voor een soort vlees uit blik (in Nederland bekend als 'Smac').

Hoe het woord spam geassocieerd is geraakt met het verschijnsel van Unsollicited Commercial Email (UCE) is echter een nog onopgeloste zaak. Er doen twee versies van dit verhaal de rondte die allebei ongeveer even geloofwaardig lijken te zijn.

Het ene verhaal houdt het op het volgende: Van de vleeswaar SPAM wordt gezegd dat het alleen maar vult en geen enkele voedingswaarde of andere kwaliteit bezit. Hiermee is spam synoniem geworden voor alles wat 'loze vulling zonder waarde' is.

Het andere en leukere verhaal beweert dat de bron van inspiratie de beroemde spam-sketch van Monty Python is geweest. In deze sketch zingt een stel Vikingen dat bij zo'n beetje ieder gerecht spam eet luidkeels hun lijflied. Ongeveer zoiets als: "Spam spam spam spam, spam spam spam spam, spam spam spam spam...". Ze zingen het steeds weer en in toenemend volume, totdat de andere karakters in de sketch zichzelf niet meer verstaanbaar kunnen maken. Precies het gedrag dat spam in de Internet betekenis van het woord ook vertoont.

De term spam werd voor het eerst in deze betekenis gebruikt in de nieuwsgroepen van Usenet om cross-postings aan te duiden en al snel daarna raakte het woord ingeburgerd. Inmiddels behoort het tot de vaste woordenschat van iedere Internetgebruiker.