Wat is CSS?

De term CSS staat voor Cascading Style Sheets. Met CSS kunnen HTML-documenten worden opgemaakt.

Waarom CSS?
De webtaal HTML kent zelf ook opmaakmogelijkheden, maar deze bleken al gauw te beperkt. Met de komst van CSS werden de opmaakmogelijkheden flink uitgebreid.

Apart bestand
Een CSS-file of StyleSheet bevindt zich als apart bestand op een Website. In de HTML van de Site wordt een verwijzing naar het Stylesheet opgenomen.

Dit biedt als voordeel dat dezelfde opmaakspecificaties kunnen worden gebruikt voor verschillende webpagina’s. Veranderingen in de lay-out, zoals bv. een andere achtergrondkleur of een groter lettertype, kunnen dan sneller worden doorgevoerd.

Scheiding van vormgeving en inhoud
De huidige tendens in Webdesign is de totale scheiding van vormgeving en inhoud middels CSS. Alle aspecten van een webpagina die betrekking hebben op vormgeving, zoals kleuren, lettergroottes, decoratieve afbeeldingen etc., worden ondergebracht in het CSS. Het HTML-bestand bevat dan alleen nog gestructureerd opgemaakte tekst.

Voordeel van deze scheiding is dat het eenvoudiger is de vormgeving van de Site aan te passen. Bovendien maakt de strikte scheiding van vormgeving en tekst de Website toegankelijker voor bijvoorbeeld mensen met een visuele handicap.

Herkennen
Een Cascading Style Sheet is herkenbaar aan de extensie ’.css’.