Afsluitopties Vista
In XP kreeg u een venster met afsluitopties als u in het startmenu op Afsluiten klikte. In Vista vindt u deze opties in het startmenu zelf door op het pijltje rechts naast de afsluitknop te klikken. Er verschijnt geen apart venster. Vindt u zo'n venster handiger, dan kunt u dit toch gebruiken door alle actieve vensters te minimaliseren en vervolgens de toetscombinatie Alt+F4 in te drukken. Het venster Windows afsluiten verschijnt nu in beeld.