Wijzig RDP poort Windows XP
1.Start de Register-editor.
2.Klik op de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
3.Klik op Wijzigen in het menu Bewerken en klik op Decimaal.
4.Typ het nieuwe poortnummer en klik op OK.
5.Sluit de Register-editor af.

Start de pc daarna opnieuw op om de wijzigingen te activeren.