Ga naar je bestanden - open Windows verkenner snel in Windows 10 en 11
Druk op de toets met het Windows-logo + E om Bestandenverkenner te openen en de benodigde bestanden en mappen te vinden, ook als ze op OneDrive staan.

Windows 10 en Windows 11