Ubuntu Hostnaam aanpassen

De Hostnaam commando staat je toe om de Hostnaam uit te lezen of meteen te wijzigen binnen Ubuntu.

Met het volgende commando kan je de ingestelde Hostnaam zien:

sudo /bin/hostname

Om de Hostnaam te wijzigen type je het volgende commando:

sudo /bin/hostname nieuwenaam

Bij het starten van Ubuntu wordt automatisch de Hostnaam uit het bestand /etc/hostname gelezen.