Exchange 2003 mailbox limiet wijzigen

Standaard staat de mailbox grootte in Exchange 2003 ingesteld op 175 MB. Bij de eigenschappen van de Mailbox Store staat deze limiet ingesteld.

Deze limiet geldt voor alle gebruikers. U kunt per gebruiker een limiet instellen. Dit doet u bij de eigenschappen van de gebruiker. Om de Mailbox Store limiet te wijzigen opent u de eigenschappen van de Mailbox Store. Klik vervolgens op het tabblad Limits. Hier kunt u de waarde wijzigen of leegmaken indien u geen limiet wilt instellen. Haal het vinkje weg bij "Issue warning at" en "Prohibit Send and Receive at" en maak de velden erachter leeg.

Image

Image