SQL handmatig back-uppen

Uitleg handmatig backup maken SQL server databases.

1) Via de CommandPrompt

2) Via de Tray

SQL server stoppen via de CommandPrompt

Kies in Windows voor Start, Uitvoeren

Type achter Openen: cmd
De commandprompt wordt nu geopend

Om de SQL server te stoppen typt u hier het commando NET STOP MSSQLSERVER

Bevestig dit door op [Enter] te drukken, de SQL server is nu gestopt.

SQL server stoppen via de Tray

Klik met de rechtermuisknop op het TrayIcoon .

Klik in het vervolgmenu op MSSQLServer - Stop.

Klik Ja bij onderstaande melding.

Let op! Doe dit alleen als u zeker weet dat niemand in een SQL administratie werkzaam is.

Nadat u voor Ja heeft gekozen is de SQL server gestopt.
U kunt dit zien aan het TrayIcoon, deze is gewijzigd van een PlayIcoon naar een StopIcoon .

Bestanden kopiëren

Open de map C:\ProgramFiles\Microsoft SQL Server\MSSQL\data.
U kunt dit bijvoorbeeld doen via de Verkenner of via Deze Computer.

In deze map ziet u een .MDF en een .LDF bestand staan, beide met de naam van uw administratie.

Kopieer deze bestanden naar bijvoorbeeld een cd of een USB-stick.

SQL server starten via de CommandPrompt

Kies in Windows voor Start, Uitvoeren

Type achter Openen: cmd
De commandprompt wordt nu geopend

Om de SQL server te starten typt u hier het commando NET START MSSQLSERVER

Bevestig dit door op [Enter] te drukken, de SQL server is weer gestart.

 

SQL server starten via de Tray

Klik met de rechtermuisknop op het TrayIcoon .

Klik in het vervolgmenu op MSSQLServer - Start.

De SQL server wordt nu weer gestart.
Dit kan enkele ogenblikken duren.

U kunt zien dat de SQL server weer gestart is aan het TrayIcoon, deze is gewijzigd van een StopIcoon naar een PlayIcoon .

U kunt uw administraties nu weer openen om verder te werken.