Server automatisch herstarten

Soms is het handig om de server op een bepaald tijdstip automatisch te laten herstarten, bijvoorbeeld als er nieuwe updates zijn geinstalleerd.

Met de volgende script start server opnieuw op. Door deze script via de taakplanner aan te roepen kan je de server op een ingestelde tijd laten herstarten. Maak een bestandje aan met bijvoorbeeld de naam herstart-server.cmd. Zet hier onderstaande opdrachtregel in.

shutdown -r -t:10 -c "Herstarten na updates remote beheer" -f

 

Syntaxis: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computernaam] [-t xx]
             [-c "opmerking"] [-d up:xx:yy]

     No args            Dit overzicht weergeven (gelijk aan -?)
     -i                 Grafische interface weergeven (alleen als eerste
                        schakeloptie)
     -l                 Afmelden (kan niet met de schakeloptie -m worden
                        gebruikt)
     -s                 De computer afsluiten
     -r                 De computer afsluiten en opnieuw opstarten
     -a                 Het afsluiten van het systeem afbreken
     -m \\computernaam  Externe computer voor afsluiten/opnieuw
                        opstarten/afbreken
     -t xx              Time-out voor afsluiten instellen op xx seconden
     -c "opmerking"     Commentaar tijdens afsluiten (maximaal 127 tekens)
     -f                 Actieve applicaties afsluiten zonder waarschuwing
     -d [u][p]:xx:yy    Code voor reden afsluiten
                        u is de gebruikerscode
                        p is een geplande afsluitingscode
                        xx is de code voor de hoofdreden
                        (positief heel getal onder de 256)
                        yy is de code voor de bijreden
                        (positief heel getal onder de 256)

 

Image

 

Image