Korte uitleg mail flow POP3 Connector van Windows SBS

1. Mail wordt opgehaald en geplaatst in de %ProgramFiles%\Microsoft Windows
Small Business Server\Networking\POP3\Incoming Mail map.

 

2. Zodra alle mail opgehaald is van de remote POP3 Server (meestal ISP provider), CDO (Collaboration Data Objects script) zal alle mail oppakken dat in de Incoming Mail map staat. De headers van de berichten zullen aangepast worden om aan te geven dat de berichten verzonden zijn naar een lokale Exchange mailbox gebruiker, daarna zal de mail geplaatst worden in de %ProgramFiles%\\exchsrvr\mailroot\vsi 1\Pickup map.

 

3. Indien CDO de berichten niet naar de Pickup map kan verplaatsen wordt het email bericht in de %ProgramFiles%\\Microsoft Windows Small Business Server\Networking\POP3\Failed Mail map geplaatst.

 

In een enkele geval kan een beschadigde emailbericht niet verplaatst worden naar de Failed Mail map en zal het in de Incoming Mail map blijven staan.

 

4. Alle berichten die in de de Pickup map staan worden door de lokale SMTP service verwerkt en verzonden naar de toegewezen ontvanger.

 

Indien er geen berichten staan in de incoming mail of de failed mail mappen dan is het aan te nemen dat de berichten door de lokale SMTP service zijn verwerkt. Voor vermiste berichten kunt u de %systemroot%\Program Files\exchsrvr\mailroot\vsi 1\pickup en de badmail map controleren op berichten. Berichten die u hier vindt kunt u verplaatsen naar de pickup map, zodat deze alsnog worden verwerkt.