Kies uw schermresolutie: Auto adjust 800x600 1024x768

Windows 11

Tips & Trucs

Microsoft 365

Tips & Trucs

Windows 10

Tips & Trucs

Windows 8

Tips & Trucs

Windows 7

Tips & Trucs

Windows Vista

Tips & Trucs

Windows XP

Tips & Trucs

Windows 2016 Server

Tips & Trucs

Windows 2012 Server

Tips & Trucs

Windows 2011 Server

Tips & Trucs

Windows 2008 Server

Tips & Trucs

Windows 2003 Server

Tips & Trucs

VMware

Tips & Trucs
Een FAT16- of FAT32-volume converteren naar NTFS Afdrukken E-mail

Een FAT16- of FAT32-volume converteren naar NTFS

Opmerking Hoewel de kans op gegevensverlies of beschadiging van gegevens tijdens de conversie minimaal is, wordt u aangeraden eerst een reservekopie van uw gegevens op het desbetreffende volume te maken.

Ga als volgt te werk om een bestaand FAT-volume of FAT32-volume naar NTFS te converteren:
1.Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
2.Typ het volgende bij de opdrachtprompt, waarbij stationsletter het station is dat u wilt converteren:
convert stationsletter: /fs:ntfs
Typ de volgende opdracht als u bijvoorbeeld station E wilt converteren naar NTFS:
convert e: /fs:ntfs
Opmerking Als het besturingssysteem zich op het station bevindt dat u wilt converteren, wordt u gevraagd de taak te plannen wanneer u de computer opnieuw opstart, omdat de conversie niet kan worden voltooid terwijl het besturingssysteem actief is. Klik op Ja wanneer daarom wordt gevraagd.
3.Als het volgende bericht bij de opdrachtprompt wordt weergegeven, typt u de volumenaam van het desbetreffende station en drukt u op ENTER:
Het type bestandssysteem is FAT.
Geef de huidige volumenaam op voor station stationsletter.
4.Als de conversie naar NTFS is voltooid, wordt het volgende foutbericht weergegeven bij de opdrachtprompt:
Conversie voltooid
5.Sluit de opdrachtprompt af.
Wanneer u een volume probeert te converteren naar NTFS, wordt het volgende foutbericht bij de opdrachtprompt weergegeven:
Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station stationsletter en kan dus niet met de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart <(J/N)?>
Dit probleem doet zich voor als het volume dat u wilt converteren in gebruik is, bijvoorbeeld omdat daarop Windows XP wordt uitgevoerd.

U kunt dit probleem oplossen door J te typen bij de opdrachtprompt. Het volume of station wordt geconverteerd naar NTFS zodra u de computer een volgende keer start.
Wanneer u een volume probeert te converteren naar NTFS, wordt het volgende foutbericht bij de opdrachtprompt weergegeven:
Convert kan niet worden uitgevoerd omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt. Convert kan wel worden uitgevoerd als dit volume eerst wordt ontkoppeld. ALLE GEOPENDE INGANGEN NAAR DIT VOLUME WORDEN IN DAT GEVAL ONGELDIG. Wilt u een ontkoppeling van dit volume forceren? <(J/N)>
Dit probleem doet zich voor als het volume dat u wilt converteren, bestanden bevat die in gebruik zijn. Dit kunnen ook bestanden zijn die worden gebruikt door andere gebruikers op het netwerk.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
Sluit alle programma's die gebruikmaken van de bestanden op het station en typ vervolgens j bij de opdrachtprompt om het station naar NTFS te converteren.
Typ J bij de opdrachtprompt.
Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station stationsletter en kan dus niet met de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart <(J/N)?>
Typ J bij de opdrachtprompt. Het volume of station wordt geconverteerd naar NTFS zodra u de computer een volgende keer start.