Kies uw schermresolutie: Auto adjust 800x600 1024x768

Windows 11

Tips & Trucs

Microsoft 365

Tips & Trucs

Windows 10

Tips & Trucs

Windows 8

Tips & Trucs

Windows 7

Tips & Trucs

Windows Vista

Tips & Trucs

Windows XP

Tips & Trucs

Windows 2016 Server

Tips & Trucs

Windows 2012 Server

Tips & Trucs

Windows 2011 Server

Tips & Trucs

Windows 2008 Server

Tips & Trucs

Windows 2003 Server

Tips & Trucs

VMware

Tips & Trucs
OST en PST betanden herstellen van Outlook Afdrukken E-mail

Het hulpprogramma voor het Postvak IN

Als u het bestand met persoonlijke mappen (.PST) of het bestand met offlinemappen (.OST) niet kunt openen of als u vermoedt dat het PST- of OST-gegevensbestand is beschadigd, kunt u fouten in het bestand vaststellen en herstellen met het hulpprogramma voor het Postvak IN (Scanpst.exe). Uitsluitend het betrokken bestand wordt gecontroleerd en niet uw postvak op de Microsoft Exchange-server. Het hulpprogramma bepaalt of de bestandsstructuur is beschadigd. In dat geval wordt de bestandsstructuur door het hulpprogramma voor het Postvak IN hersteld en worden de berichtkoppen opnieuw samengesteld.

Het hulpprogramma voor het Postvak IN is geschikt voor zowel het bestand met persoonlijke mappen van Microsoft Outlook 97-2002 (.PST) als gegevensbestanden met persoonlijke mappen van Office Outlook (.PST) in Microsoft Office Outlook 2003 en Microsoft Office Outlook 2007

Scanpst.exe wordt tijdens de installatie van Outlook geïnstalleerd. U vindt het bestand op:

station:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12.

Fouten herstellen met Scanpst.exe

 1. Sluit Outlook af als het programma actief is.
 2. Dubbelklik op Scanpst.exe dat u vindt op station:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12.
 3. Typ in het vak Geef de naam op van het bestand dat u wilt controleren de naam van het PST- of OST-bestand dat u wilt controleren of klik op Bladeren om het bestand te zoeken.
 4. Als u de logopties voor de controle wilt opgeven, klikt u op Opties en vervolgens op de gewenste optie.
 5. Klik op Starten.
 6. Als er tijdens de controle fouten zijn gevonden, wordt u gevraagd of u het herstelproces wilt starten om de fouten te herstellen.

  Tijdens het herstelproces wordt er een back-upbestand gemaakt. Als u de standaardnaam of de locatie van het back-upbestand wilt wijzigen, geeft u in het vak Typ de naam van het back-upbestand een nieuwe naam op. U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken dat u wilt gebruiken.
 7. Klik op Herstellen.
 8. Start Outlook met het profiel dat het PST-bestand bevat dat u hebt willen herstellen.
 9. Klik op Mappenlijst in het menu Ga naar.

  Het is mogelijk dat u in de mappenlijst de map Herstelde persoonlijke mappen ziet die uw standaard-Outlook-mappen bevat. Ook is het mogelijk dat u de map Zoekgeraakt en gevonden aantreft. De herstelde mappen zijn meestal leeg, omdat het om opnieuw samengesteld PST-bestand gaat. De map Zoekgeraakt en gevonden bevat de mappen en items die door het hulpprogramma voor het Postvak IN zijn hersteld. Items die in de map Zoekgeraakt en gevonden ontbreken, kunnen niet worden hersteld.

 10. Als u de map Herstelde persoonlijke mappen ziet, kunt u een nieuw PST-bestand maken en de items uit de map Zoekgeraakt en gevonden naar het nieuwe PST-bestand slepen. Nadat u alle items hebt verplaatst, kunt u het bestand Herstelde persoonlijke mappen (.PST) met de map Zoekgeraakt en gevonden uit uw profiel verwijderen.

 Opmerkingen 

 • Als u het oorspronkelijke PST-bestand kunt openen, is het wellicht mogelijk extra items uit het beschadigde PST-bestand te herstellen. Standaard wordt door het hulpprogramma voor het Postvak IN een bestand met de naam bestandsnaam.bak gemaakt, dat een kopie is van het oorspronkelijke PST-bestand, maar een andere extensie heeft. U vindt het BAK-bestand in dezelfde map als het oorspronkelijke PST-bestand. Het is mogelijk dat u items uit het BAK-bestand kunt herstellen die niet door het hulpprogramma voor het Postvak IN konden worden hersteld. Maak een kopie van het BAK-bestand en geef het bestand de extensie .PST. Importeer het bestand bak.pst en verplaats vervolgens eventuele andere herstelde items naar het nieuwe PST-bestand dat u hebt gemaakt.
 • Er wordt een kopie van het logboekbestand geschreven naar dezelfde locatie als die van het PST-bestand.

De OST-volledigheidscontrole

Het is mogelijk dat u af en toe foutberichten ontvangt tijdens de synchronisatie van het bestand met offlinemappen (.OST) in Microsoft Office Outlook met uw postvak op een Microsoft Exchange-server. Ook is het mogelijk dat u bepaalde items in uw OST-bestand of postvak mist nadat u het OST-bestand en het postvak hebt gesynchroniseerd. Als dit probleem zich voordoet, controleert u het OST-bestand met de OST-volledigheidscontrole (Scanost.exe).

Met de OST-volledigheidscontrole kunt u alleen synchronisatieproblemen in OST-bestanden vaststellen en verhelpen. Het OST-bestand en uw postvak op de Exchange-server worden gecontroleerd, waarbij items en mappen worden vergeleken. Op die manier wordt geprobeerd synchronisatieverschillen tussen het postvak op de Exchange-server en uw lokale exemplaar van het OST-bestand te achterhalen. Er worden geen wijzigingen in het postvak op de Exchange-server aangebracht. Gevonden verschillen worden in een controlelogboekbestand vastgelegd, zodat u kunt zien welke problemen zijn gevonden en verholpen. In het logboekbestand worden ook problemen opgenomen die niet door de volledigheidscontrole konden worden verholpen en die u daarom handmatig moet oplossen. U vindt het logboekbestand in de map Verwijderde items.

Als u de OST-volledigheidscontrole wilt gebruiken, moet u een verbinding met de Exchange-server maken, zodat de mappen en items in uw postvak kunnen worden gecontroleerd. Als u hebt ingesteld dat Outlook automatisch offline wordt gestart, kunt u met de OST-volledigheidscontrole geen toegang krijgen tot de Exchange-server. Voordat u de controle uitvoert, moet u daarom tijdelijk de opstartinstellingen van Outlook wijzigen.

Als u problemen ondervindt met het openen van het OST-bestand, kunt u met het hulpprogramma voor het Postvak IN (Scanpst.exe) fouten in het OST-bestand opsporen en verhelpen. Het hulpprogramma voor het Postvak IN (Scanpst.exe) is zowel geschikt voor OST-bestanden als voor bestanden met persoonlijke mappen (.PST). Het OST- of PST-bestand wordt gecontroleerd, waarbij wordt gekeken of de bestandsstructuur niet is beschadigd. Het hulpprogramma voor het Postvak IN communiceert niet met het postvak op de Exchange-server.

De OST-volledigheidscontrole (Scanost.exe) wordt tijdens de installatie van Outlook geïnstalleerd. U vindt het bestand in:

station:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12.

Fouten herstellen met Scanost.exe

 

 1. Sluit Outlook af als het programma actief is.
 2. Dubbelklik op Scanost.exe dat u vindt op station:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12.
 3. Als u in Outlook hebt ingesteld dat u een profiel moet opgeven, wordt u door het controleprogramma ook gevraagd een profiel op te geven. Klik in de lijst Profielnaam op het profiel met het OST-bestand dat u wilt controleren.

  Als u vervolgens wordt gevraagd Verbinden of Offline werken te kiezen, klikt u op Verbinden.

 4. Selecteer de gewenste opties.

  Als u wilt dat verschillen die tijdens de controle worden gevonden, automatisch worden verholpen, schakelt u het selectievakje Fouten herstellen in. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden de gevonden problemen in een logboekbestand vastgelegd, maar worden ze niet verholpen.

 5. Klik op Controle starten.

 Opmerking   Als u het logboekbestand van de controle wilt bekijken, start u Outlook en opent u de map Verwijderde items. De map Verwijderde items wordt niet door het programma gecontroleerd. Mogelijke problemen zijn vastgelegd in een bericht met het onderwerp 'De OST-volledigheidscontrole'.